kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn tới

kế hoạch phát triển trường mầm non thị trấn Kim Bài
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN THỊ TRẤN KIM BÀI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 54/KH-MNTTKB Kim Bài, ngày 22 tháng 3 năm 2021
KẾ HOẠCH
Phát triển giáo dục Mầm non thị trấn Kim Bài giai đoạn  2021 - 2025
            Thực hiện kế hoạch số 143/KH-UBND  ngày 10/3/2021 của UBND Huyện Thanh Oai về phát triển giáo dục mầm non huyện Thanh Oai giai đoạn  2021 - 2025;
Trường Mầm non thị trấn Kim Bài xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục mầm non (GDMN) thị trấn Kim Bài giai đoạn  2021 - 2025 cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
            Phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc GDMN thị trấn Kim Bài đạt chuẩn GDMN. Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị các điều kiện phổ cập cho trẻ 4 tuổi. Xây dựng nhà trường theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn đào tạo, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp. Đổi mới công tác quản lý nhà trường, nâng cao năng lực tự chủ, xây dựng mô hình phối hợp hỗ trợ gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc giáo dục, chuẩn bị tốt trẻ 5 tuổi vào lớp 1.
2. Mục tiêu cụ thể
    a) Huy động trẻ mầm non trong độ tuổi đi học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đạt chuẩn chất lượng GDMN và tiếp cận  quốc tế.
- Huy động 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 95% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. Duy trì chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện phổ cập GDMN trẻ 4 tuổi khi được các cấp chỉ đạo.
- 100% nhóm, lớp được học 2 buổi/ ngày và ăn bán trú; 100% trẻ được theo dõi sức khỏe, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì được khống chế. Tổ chức học hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
- Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường, đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng theo quy định, vận dụng phương pháp GD tiên tiến Steam, Reggio Emilia đối với trẻ Mẫu giáo.
b) Xây dựng trường lớp theo hướng trường học xanh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
- Phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025.
- 100% các nhóm lớp có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, khối 4,5 tuổi đồng bộ đồ dùng thiết bị, hướng tới tiên tiến hiện đại. Phấn đấu có 01 phòng thư viện tại khu trung tâm.
- Duy trì trang Website và đăng tải thông tin hoạt động, công tác tuyên truyền của nhà trường thường xuyên, cán bộ giáo viên thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý lắp camera nội bộ và dạy học, sử dụng phần mềm, tivi, máy tính tại các nhóm, lớp. Trẻ được làm quen phần mềm với các trò chơi trên máy tính, ứng dụng CNTT số hóa trường học.
c) Xây dựng phát triển đội ngũ và thực hiện chính sách
            - Xây dựng đội ngũ CBVC đủ về số lượng theo quy định, có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có phong cách sư phạm mẫu mực, tận tụy yêu nghề mến trẻ, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu đến năm 2022, 100% GV có trình độ đào tạo đạt chuẩn Cao đẳng sư phạm mầm non theo quy định, trong đó 97% trình độ đại học sư phạm MN.
- 100% CBQL đạt chuẩn hiệu trưởng, 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp, ít nhất 90% đạt khá trở lên.
- Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên và phấn đấu 60% GVNV là đảng viên. Đảm bảo chế độ chính sách cho đội ngũ theo quy định hướng dẫn.
- 100% đội ngũ CBQL và GV được bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, đổi mới phương pháp giáo dục MN. Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục phù hợp thực tế nhà trường và yêu cầu mới về GDMN. Giáo viên có kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ linh hoạt, sáng tạo, có kỹ năng sử dụng CNTT trong giảng dạy.
- 100% giáo viên được bồi dưỡng phương pháp giáo dục tiên tiến. Cán bộ GV cốt cán được cử đi tiếp thu bồi dưỡng nâng cao, tiếp cận với xu thế hội nhập quốc tế.
- 95% GV xếp loại Khá, Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, 5% giáo viên xếp loại Trung bình, 10% đạt GV dạy giỏi cấp huyện, 2% GV đạt giáo viên dạy giỏi Thành phố.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực tự chủ của nhà trường
- Tham mưu thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 đối với trẻ trong việc hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.
- Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến với các cơ quan liên quan (BHXH, KBNN, ...) tiếp cận với số hóa hệ thống quản lý, ứng dụng CNTT trong điều hành hoạt động nhà trường. Cải tạo hệ thống mạng LAN để GVNV thuận lợi ứng dụng CNTT trong thực hiện chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ em.
- CBGVNV chấp hành thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành, quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đổi mới công tác quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường theo cơ chế phân quyền, trách nhiệm đối với phó hiệu trưởng, tổ trưởng, tổ phó, người đứng đầu các đoàn thể trong trường.
- Xây dựng mô hình "Trường, lớp Mầm non Hạnh phúc", kiểm tra các lớp theo các tiêu chí xây dựng lớp học Hạnh phúc. Tiếp cận mô hình quản lý, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, nâng cao trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu nhà trường.
- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại năng lực GV, kết quả chăm sóc giáo dục trẻ với chất lượng thực để GV có kế hoạch phấn đấu tự bồi dưỡng, phát huy tinh thần tự học và chủ động sáng tạo trong chuyên môn.
- Chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, xây dựng phương án thực hiện theo sự chỉ đạo của các cấp. Trang bị bổ sung phương tiện để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.
            - Triển khai đến CBGVNV ký cam kết và thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động, thường xuyên kiểm tra theo dõi và nhắc nhở các cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ tạo điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.
2. Xây dựng trường lớp theo hướng trường học xanh, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.
            - Đảm bảo đủ các phòng học, các phòng chức năng đúng theo quy định Điều lệ trường MN an toàn cho trẻ.
- Các lớp có đủ thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định Thông tư 01/2015, lớp học có cây xanh, thân thiện, nhà vệ sinh có cây xanh âm nhạc cảm biến.
- Đầu tư phòng máy tính, cài đặt phần mềm giáo dục, phần mềm trò chơi phát triển nhận thức cho trẻ 4, 5 tuổi.
- Quy hoạch môi trường bên ngoài cải tạo xây dựng khu vui chơi với cát nước, sân bóng đá mini tại khu Kim Lâm, bổ sung đồ dùng, đồ chơi phát triển thể chất, khu vườn rau, vườn hoa cho trẻ trải nghiệm khám phá.
3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp, thực hiện chính sách.
            - Xây dựng đội ngũ CBGVNV có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của thành phố về bảo vệ trẻ và giáo viên mầm non.
- Tổ chức bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, dân chủ trường học, phong cách nhà giáo, văn hóa công sở, kỹ năng sử dụng CNTT, kỹ năng giao tiếp và quản lý cảm xúc nghề nghiệp, xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc, kết nối gia đình - nhà trường - xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ. Tạo điều kiện thuận lợi cho GV học tập và đóng góp ý kiến xây dựng nhà trường.
- Rà soát yêu cầu về văn bằng chứng chỉ đối với CBGVNV động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho GV đi học để đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm. Rà soát tham mưu đề xuất xét, thi thăng hạng cho GV từ hạng IV lên hạng III theo quy định.
- Tổ chức cho GV kiến tập, dự giờ, hội giảng, hội thi GVG để trao đổi học tập kinh nghiệm…Phát động các phong trào thi đua nuôi tốt, dạy tốt, khen thưởng tấm gương tiêu biểu điển hình trong công tác tự bồi dưỡng năng lực chuyên môn.
- Bồi dưỡng cán bộ kế cận và lực lượng giáo viên cốt cán của nhà trường thông qua thực tiễn công tác và tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại CBQLGV theo các tiêu chuẩn đã được ban hành nghiêm túc sát thực giúp cho cá nhân tự khắc phục hạn chế yếu kém.
- Thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, công bằng trong phê bình, thi đua khen thưởng, giải quyết những vướng mắc trong nội bộ CBGVNV trên cơ sở bình đẳng. Giải quyết kịp thời và đầy đủ các chế độ chính sách cho CBGVNV, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân yên tâm công tác.
- Xây dựng bầu không khí làm việc đồng thuận, phát huy vai trò gương mẫu trong lãnh đạo, tạo khối đoàn kết nhất trí cùng nhau thay đổi tư duy - nhận thức - hành động tăng sự chuyên nghiệp, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, tiếp cận hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ GV "Tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo".
4. Xây dựng mô hình nhà trường hiện đại, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Quy hoạch môi trường bên ngoài có các khu cho trẻ sinh hoạt trải nghiệm, khu phát triển thể chất. Trồng bổ sung cây xanh, cây ăn quả, đảm bảo môi trường sáng - xanh- sạch- đẹp, thân thiện, gần gũi với trẻ. Đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ, bổ sung đồ chơi ngoài trời. Thực hiện giai đoạn 2 chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm", "Trường lớp MN đẹp, hạnh phúc, an toàn".
            - Xây dựng CSVC, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trang bị các phòng chức năng như: phòng Âm nhạc, giáo dục thể chất, làm quen tiếng Anh có đủ đồ dùng phương tiện dạy học để triển khai giảng dạy các môn tự chọn, năng khiếu, chuyên biệt. Mua sắm máy tính cho phòng tin học, đồ dùng tài liệu phòng thư viện.
- Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xã hội hóa việc đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Quản lý và sử dụng hiệu quả CSVC để phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác.
            - Phát huy vai trò của Ban đại diện CMHS, phối hợp với phụ huynh khai thác nguồn lực để hỗ trợ nhà trường trong chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ phát triển toàn diện với mô hình "Trường, lớp học Hạnh phúc", "Lớp học Steam", "Lớp học Reggio Emilia" để nhân rộng trong toàn trường cùng thực hiện.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ. Bồi dưỡng chuyên môn cho GV nắm vững phương pháp tổ chức tốt các hoạt động, xử lý tình huống sư phạm linh hoạt, khéo léo. Hướng dẫn giáo viên phát triển chương trình GD ở các độ tuổi, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, làm quen với máy tính và phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin trong chương trình giáo dục trẻ.
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.
- Chỉ đạo bộ phận nuôi dưỡng có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phù hợp để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Hợp đồng  thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục pháp lý, nguồn gốc,... đảm bảo đủ nước uống, nước sạch trong trường học. 100% đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng được tập huấn kiến thức VSATTP và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Trẻ được kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, phòng chống bạo lực học đường và các dịch bệnh, không để lây lan trong trường.
- Thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường MN theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/8/2018, Hội đồng trường hằng năm rà soát nội dung các tiêu chí để đưa ra các giải pháp cải tiến khắc phục hạn chế, tồn tại nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường, thu thập, lưu trữ các minh chứng, từng bước phấn đấu kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 3 năm 2025.
5. Đẩy mạnh công tác truyền thông kết nối gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
- Nhà trường chỉ đạo bộ phận chuyên môn, CBGVNV các đoàn thể tích cực tuyên truyền về vị trí, vai trò phát triển GDMN, chính sách phát triển GDMN của chính phủ bằng các hình thức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, viết bài tuyên truyền, đưa tin hoạt động, hình ảnh, video có nội dung chăm sóc giáo dục trẻ trang Website, Faceboox.
- Chỉ đạo GV tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tới CMHS, phương pháp dạy con và nuôi con theo khoa học, tuyên truyền về kết quả khám sức khỏe, theo dõi sự phát triển của trẻ trên biểu đồ tăng trưởng để phối hợp với cha mẹ trẻ cùng can thiệp và chăm sóc trẻ kịp thời.
- Tuyên truyền các việc làm tốt, các gương điển hình trong công tác, linh hoạt, sáng tạo đổi mới phương pháp, vận dụng phương pháp giáo dục tiên tiến, tận tụy với công việc chăm sóc giáo dục trẻ, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường, của ngành và đề nghị các cấp khen thưởng.
- Chi bộ, công đoàn, chi đoàn nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong nhà trường, bảo vệ quyền lợi cho CBGVNV.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế.
- Mạnh dạn huy động các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thị trấn ủng hộ cho các phong trào xây dựng khung cảnh sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp, "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" "Trường, lớp mầm non Hạnh phúc", "Lớp học Steam".
- Tham mưu với phòng tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quản lý, xây dựng nhà trường, đổi mới phương pháp giáo dục để học tập các đơn vị tiên tiến, điển hình trong huyện.
- Đẩy mạnh công tác liên kết với các trung tâm tiếng Anh, kỹ năng sống để duy trì và nâng cao chất lượng việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh, ứng xử đúng mực với cuộc sống hiện đại. Vận động phụ huynh trẻ tham gia làm quen tiếng Anh từ 1 -> 2 buổi/tuần phấn đấu đạt 90%. Cho trẻ được học và tiếp xúc với giáo viên nước ngoài.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phổ biến kế hoạch
Kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục nhà trường được phổ biến rộng rãi đến tập thể CBGVNV, CMHS nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân quan tâm.
Niêm yết công khai Kế hoạch tại bảng tin của nhà trường, trang Website, hội nghị cơ quan.
2. Xây dựng lộ trình
Năm học 2020 - 2021
- Triển khai Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Báo cáo UBND thị trấn và phòng GD xin kiến chỉ đạo.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn, cử 10 GV đi học bồi dưỡng phương pháp GD tiên tiến (Steam, Reggio Emilia) (38,7%)
- Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo TT 01. Cải tạo phòng giáo dục thể chất, khu vui chơi vận động.
- Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt từ 46%, MG ra lớp đạt 95%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần 90%.
- Trẻ hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%. Trẻ SDD thể nhẹ cân giảm 3%/năm, thấp còi giảm 2%/năm.
- Trình độ đạt chuẩn 95%. Trình độ trên chuẩn của GV đạt 94%,
- Giáo viên đạt giỏi cấp trường 81%, cấp huyện đạt 5%
- Phát triển 02 đảng viên mới 35/68 đồng chí (51%)
* Năm học 2021-2022
- XD kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra theo từng năm học
- Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 47%, mẫu giáo ra lớp đạt 95%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần 92%.
- Trẻ hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%. Trẻ SDD thể nhẹ cân giảm 3%/năm, thấp còi giảm 2%/năm.
- Trình độ đạt chuẩn của giáo viên đạt 100%, trình độ trên chuẩn đạt 95%.
- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ về chuyên môn, cử 10 GV đi học bồi dưỡng phương pháp GD tiên tiến (Steam, Reggio Amila) (59%)
- Bổ sung bàn ghế gỗ, đồ dùng, đồ chơi đồng bộ cho khối 5 tuổi. Xây dựng phòng thư viện của trường.
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 83%, cấp huyện đạt 7%
- Phát triển 02 đảng viên trong nhà trường: 36/68 đồng chí (53%)
* Năm học 2022 - 2023
- XD Kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra trong năm học
- Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 48%, mẫu giáo ra lớp đạt 96%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần 92%.
- Trẻ hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%. Trẻ SDD thể nhẹ cân giảm 3%/năm, thấp còi giảm 2%/năm.
- Trình độ đạt chuẩn của GV đạt 100%, trình độ trên chuẩn đạt 96%.
- Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, 90% giáo viên ứng dụng tin học trong GD.
- Tiếp cận vận dụng các phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến. Bồi dưỡng 5 GV đi học phương pháp GD tiên tiến (Steam, Reggio Emilia) (69%)
- Bổ sung bàn ghế gỗ, đồ dùng, đồ chơi đồng bộ cho khối 4 tuổi.
- 85% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 8% GV đạt GVG cấp huyện.
- Phát triển 02 đảng viên trong nhà trường: 38/68 đồng chí (56%)
- Rà soát các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Lập tờ trình tham mưu với thị trấn và Phòng GDĐT, UBND huyện.
* Năm học 2023 - 2024
- XD Kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra trong năm học
- Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 49%, mẫu giáo ra lớp đạt 96%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần 92 -93%.
- Trẻ hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%. Trẻ SDD thể nhẹ cân giảm 3,5%/năm, thấp còi giảm 2,5%/năm.
- Trình độ đạt chuẩn của GV đạt 100%, trình độ trên chuẩn đạt 97%.
- Tiếp cận vận dụng các phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến. Bồi dưỡng 10 GV đi học phương pháp GD tiên tiến (Steam, Reggio Emilia) (89%)
- Bổ sung bàn ghế gỗ, đồ dùng, đồ chơi đồng bộ cho khối 3 tuổi.
- 87% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10% GV đạt GVG cấp huyện.
- Phát triển 02 đảng viên trong nhà trường: 40/68 đồng chí (58,8%)
- Bám sát các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tăng cường tham mưu với thị trấn và Phòng GDĐT, UBND huyện để được đầu tư xây dựng.
* Năm học 2024 - 2025
- XD Kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung đề ra trong năm học
- Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 50%, mẫu giáo ra lớp đạt 98%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Tỷ lệ chuyên cần 93 -95%.
- Trẻ hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%. Trẻ SDD thể nhẹ cân giảm 3,5%/năm, thấp còi giảm 2,5%/năm.
- Trình độ đạt chuẩn của GV đạt 100%, trình độ trên chuẩn đạt 100%.
- Nâng trình độ tin học của giáo viên 95%.
- Tiếp cận vận dụng các phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học tiên tiến. Bồi dưỡng 5 GV đi học phương pháp GD tiên tiến (Steam, Reggio Emilia) (100%)
- Bổ sung bàn ghế gỗ, đồ dùng, đồ chơi đồng bộ cho khối Nhà trẻ.
- 88% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 10% GV đạt GVG cấp huyện.
- Phát triển 01 đảng viên trong nhà trường: 41/68 đồng chí (60%)
- Tổ chức kiểm định chất lượng nhà trường và lập tờ trình xin được đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 chuẩn Quốc gia mức độ 3.
3. Phân công thực hiện
3.1 BGH nhà trường
            - Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ từng năm học bám sát vào kế hoạch trung hạn, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và Phòng GDĐT hàng năm.
- Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ.
 - Phân công nhiệm vụ rõ ràng, quản lý chỉ đạo sát sao, đánh giá, xếp loại, tham mưu công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với CBGVNV theo quy định. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.
 - Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, CSGD trẻ em do Bộ GDĐT quy định; tham gia các hoạt động giáo dục 2 - 4 giờ/tuần.
 - Thực hiện QCDC ở cơ sở, xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
 - Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng và các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của ngành. Phổ biến các Chủ trương, chính sách, văn bản của ngành cấp trên kịp thời đến tập thể sư phạm nhà trường.
            - Quản lý công tác bán trú, theo dõi tài sản, CSVC trong trường; Thực hiện hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo quy định.
3.2. Tổ trưởng (tổ phó) các tổ chuyên môn, văn phòng
            - Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giáo dục trẻ, thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm.
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN; đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên. Chủ trì sinh hoạt tổ chuyên môn, tham mưu BGH tổ chức các phong trào thi đua trong nhà trường.
- Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường.
- Quản lý hồ sơ kế toán nhà trường, tham mưu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; lập dự toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp, kế hoạch tu sửa, mua sắm tài sản của trường.
- Báo cáo đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho CBVC của trường. Thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
            3.3. Giáo viên
- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, CSGD trẻ em theo chương trình GDMN: lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, CSGD trẻ; xây dựng môi trường giáo dục; đánh giá và quản lý trẻ em tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.
- Chủ động tự học tập và tiếp cận với phương pháp giáo dục tiên tiến vận dụng trong thực hiện chương trình GD trẻ linh hoạt, phát triển chương trình giáo dục trẻ phù hợp với tình hình thực tế của trường, lớp, phù hợp với sự nhận thức của trẻ để tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi ở trường. Tích cực tham gia tạo môi trường học tập cho trẻ.
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ khoa học cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em của lớp.  
- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong nhà trường, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống sư phạm, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ. Có ý thức và trách nhiệm tham gia bảo vệ cảnh quan, xây dựng môi trường sư phạm.     
            3.4.  Nhân viên
            - Chế biến thực phẩm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều, đảm bảo VSATTP không có dịch bệnh lây lan trong trường. Thực hiện vệ sinh nhà bếp theo lịch phân công.
            - Tham gia thực hiện xây dựng khung cảnh sư phạm xanh - sạch - duy trì các khu vườn rau, vườn cây để cho trẻ khám phá trải nghiệm.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học theo tuần, tháng, năm. Thực hiện hồ sơ sổ sách về y tế trường học theo quy định. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.
- Tham gia kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập huấn về y tế trường học…Theo dõi sức khỏe trẻ, có kế hoạch tuyên truyền công tác vệ sinh, phòng chống các bệnh, tai nạn thương tích thường gặp trong công tác CSGD trẻ.
            - Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường, theo dõi khách đến trường. Duy trì vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong nhà trường, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong công tác. Có trách nhiệm tham gia bảo vệ cảnh quan nhà trường.     
Trên đây là Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non thị trấn Kim Bài giai đoạn 2021 - 2025. Rất mong được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để nhà trường thực hiện đúng kế hoạch./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT huyện;
- UBND thị trấn;
- BGH, các tổ, nhóm lớp;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Minh Giáp
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm non Thị Trấn Kim Bài


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay51
  • Tháng hiện tại1,043
  • Tổng lượt truy cập51,959
vươn hoa cỏ lạc
Hoa Giấy
Hoa Giấy
Hoa Giấy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây